Boka 900kr

QINO-praktikbehandling


Vad är QINOpraktik?

QINOpraktik är en kombination av Kiropraktisk och kinesisk filosofi och behandlingstekniker som härstammar från till exempel Kinesiologi, Osteopati, EFT, NLP och Massageterapi som fått namnet QINOpraktik.
QINOpraktik är en manuell behandlingsform som betonar kroppens helhet och självreglerande/självläkande förmåga.
Fysiska, psykiska och kemiska obalanser men framför allt negativa tankar/rädslor och stress leder ofta till störningar i våra kroppar. Precis som loggan indikerar så är detta en blandning av österländsk och västerländsk filosofi där balans är nyckelordet.
KINOpraktikens mål är att upprätthålla balans mellan struktur, psyke och kemi


Grundare:

KINOpraktik grundades av Mikael Dahlström som 2005 kombinerade ovan nämnda tekniker till en egen behandlingsform och filosofi, vilken fick namnet KINOpraktik.


Grundprinciper och filosofi:

Grundprincipen inom QINOpraktiken är att rörelseapparaten, cirkulationen, fysisk- & psykisk hälsa/ohälsa och nervsystemet bildar en helhet. Vidare utgår QINOpraktik från att struktur (t. ex muskulatur) och funktion (rörelse t. ex i en led) är ömsesidigt beroende av varandra. Till exempel, en funktionstörning (t ex haltning efter en fotledsstukning) kan leda till en förändring av den muskulära balansen, vilket orsakar en strukturell störning, som i sin tur kan leda till smärta, och vice versa.

En annan mycket viktig beståndsdel inom QINOpraktik är vårt psykiska/emotionella tillstånd. Hur du mår mentalt (psyke) påverkar även din kropp (soma). Ett exempel är hur du tolkar signaler utifrån (eller inifrån) – en depression kan leda till fysisk smärta, på samma sätt som kronisk smärta kan leda till depression.
Vi är inga samtalsterapeuter, men behandlar hur kroppen reagerar på en rädsla, en oro, svårigheten att säga nej etc.

Normal balans mellan struktur och funktion

Obalans mellan struktur och funktion

I exemplet ovan är det endera den vänstra muskeln som blivit överspänd eller den högra som tappat sin spänst.
QINOpraktikens mål är att jämställa denna obalans, vilken annars lätt resulterar i symptom som t ex smärta.
Sjukgymnastik- och massagebehandlingar bearbetar vanligtvis spända muskler med syfte att få dem att slappna av.
I QINOpraktik är det främst de svaga musklerna som behandlas. Denna tanke och filosofi kommer från kinesiologins fader, George Goodheart.

I exemplet ovan korrigerar vi naturligtvis obalansen men försöker också att förstå och korrigera anledningen till att obalansen uppstod.
Dock så behandlar QINOpraktikterapeuter inte sjukdomstillstånd, men vi behandlar människan bakom sjukdomen.
Läkning kommer inifrån.

Ett par grundprinciper måste uppfyllas för att läkning ska kunna ske:

1, Människan är en självläkande mekanism, läkning kommer inifrån.
2, Hjärnan måste vara medveten om problemet.
3, Ryggraden måste vara stabil (inne i denna bor hjärnans lillebror: ryggmärgen)

Läkning kommer inte utifrån. Den kommer inifrån, när du skär dig på en kniv så läker du – inifrån. Ett plåster eller ett smärtpiller kan lindra, men själva läkningen kommer inifrån. Eftersom vi anser att så är fallet arbetar vi KINOpraktikteraputer med din kropps självläkande förmåga och den finns i den ”omedvetna” delen av din hjärna (som styr matsmältning, blodflöde, filtrering av blodet osv). Detta innebär att behandlingen ser lite annorlunda ut. Stor tonvikt läggs på att få hjärnan att förstå att det finns ett problem den ska arbeta med.
En behandling/behandlingserie inleds nästan alltid med att vi skapar balans i bäckenet och bålstabiliteten, sen kan hjärnan oftast själv hitta problemet och lösa det. Läkningen kommer inifrån dig själv.

”There are no incurable diseases, only incurable people” Bernie Seigel, cancerforskare

Upper och Lower Cross

Människan föds med olika slags muskler, till exempel har vi så kallade posturala muskler som ska upprätthålla vår hållning (posturalitet) och andra så kallade inhibitatoriska muskler som ska stänga av. En obalans, eller rubbning mellan dessa två grupper leder till en så kallad ”muskulär obalans”. Det uppstår framför allt två syndrom i kroppen, Upper- och Lower Cross Syndrom.
Obalans i muskulatur, nerver och ”insignalerna till hjärnan” (proprioception) skapar problem med lederna, främst i ryggraden, vilken är den struktur som de vanligaste smärtsymtomen härstammar ifrån. En som talat om vikten av väl fungerande leder var Hippokrates, som 400 f.Kr. ansåg också att rörelseinskränkning leder till energiblockeringar vilket i sin tur leder till bl a smärta och obehag.

Energi

Einsteins teori E=MC2 betyder att Energi = massa * ljusets hastighet i kvadrat.
Massa (kroppen) är lika med energi. Detta är svårbegripligt för de flesta till en början, då hela deras grund är indoktrinerat med kemi, dvs man bygger all sin kunskap utifrån vad västerländska läkare säger; Kemi, kemi, kemi (eller skär bort).
Österländska behandlingsmetoder (och läkare) är mycket mer inriktat mot energi. Det är fel på energierna i kroppen, inte kemin.
KINOpraktikterapeuten arbetar också med energi. Nyare forskning (kvantfysiken) stödjer detta tankesätt till fullo.
Dock kan en energiobalans leda till en kemiobalans..


För yttligare information besök www.kinopraktik.se